ErVaardig » privacy-verklaring

Ervaardig is een eenmanszaak gevestigd aan Berkenstraat 10 1731 SW Winkel, eigenaar A. Neef is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https//:ervaardig.nl

Berkenstraat 10

1731 SW Winkel

+31640667181

A. Neef is te bereiken via info@ervaardig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ervaardig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, ten behoeve van contact of informatie hierover. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, enkel wanneer dat legitiem is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Enkel wanneer in het kader van een coachingstraject informatie van belang is voor realistische veiligheidsaspecten zal naar medische beperkingen of persoonlijke omstandigheden worden gevraagd. Deze gegevens worden enkel voor dit doel bewaard en niet aan derden verstrekt tenzij daar toestemming voor wordt gegeven.

 

De website wordt gehost door JouwWeb

Zowel JouwWeb als Ervaardig heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ervaardig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Voor privacy verklaring JouwWeb

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ervaardig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Ervaardig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Ervaardig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ervaardig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ervaardig) tussen zit. Ervaardig gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Drive, Gmail, agenda, Mailchimp, pen en papier.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ervaardig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die noodzakelijk zijn ivm belastingwetgeving worden 7 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens zoals naam en adres worden enkel bewaard zolang nodig met een maximum van 12 maanden.

E-mail adressen worden bewaard zolang de nieuwsbrief gewenst is, daarvoor kan je je ten alle tijden uitschrijven.